Gårde i Nyker sogn, Vestre Herred

Gårde i Nyker sogn, Vestre Herred

Pgd. = Proprietærgård - højeste
Sgd. = selvejergård - mellemste gårdeklasse
Vrgd. = vornedegård - nederste gårdeklasse. Nogle af disse var ejet af kronen eller kirken. Ellers ejet af de frie bønder på proprietær- og selvejergårdene.

sgd. = gårde uden nummer eller gårde der ikke kan findes
Se 16. sgd. (f.ex.) = Gården er lagt til gården med dette nr. + 4. sgd. (f.ex.) = Gården med dette nr. er blevet lagt til den omtalte gård.

Uden gårdnr.

Degnegård - Nedlagt. Udstykket.
Ll. Kyndegård - ikke stedfæstet.
Præstegård

Selvejergårde:

1. - tidligere "Nørregård", "I Mæby". Tillagt 50. sgd. Ladegård, klemensker.
2. Dalegård - tidligere "I Mæby".
3. Brogård - tidligere "Ågård", "I Mæby".
4. Granegård - tidligere "Gråegård", "Gravgård", "I Mæby".
5. Yppernegård - tidligere "Ybberupgård", "Ved Lunden", "Under Lunden".
6. Hallegård - tidligere "Hallene", "på Halle".
7. Smedegård - tidligere "Sandegård".
8. - se 4. vrgd. Tidligere "Tophjem".
9. Blæsbjerggård - tidligere "Vintergård", "Østergård".
10. Dyndegård
11. Lillegård
12. Søndergård - tidligere "Kaptajnsgård", "Mortensgård".
13. Buldregård - tidligere "Boldergård".
14. Almegård - tidligere "Kirkeby".
15. - se 16. sgd. Tidligere "St. Risegård".
16. Risenholm - tidligere "Ll. Risegård". + 15. sgd.
17. Bækkegård - tidligere "Ll. Pluggegård".
18. Holmegård
19. Tornegård - tidligere "Munkegård", "Tornbygård".
20. Agregård - tidligere "Stålegård", "På Agrene".
21. Stålegård
22. Vester Hullegård - tidligere "Øster Åbygård", "Ved Åen", "I Åen", "I Åby", "I Hullet".
23. Åbygård - tidligere "Øster Åbygård", "I Åby". + 24. sgd.
24. - se 23. sgd. Tidligere "Vester Åbygård", "I Åby".
25. Sønder Mulebygård - tidligere "I Muleby".
26. Nørre Mulebygård - tidligere "Terkel Trommeres Gård", "Traveregård", "I Muleby".
27. Bukkegård - tidligere "Bakkegård".
28. - se 12. vrgd. i Klemensker. Tidligere "Skovgård".

Vornedegårde:

1. Frostegård - tidligere "I Mæby".
2. Munkegård - tidligere "I Mæby".
3. Øster Hullegård - tidligere "Ll. Hullegård", "Ll. Hallegård".
4. Frigård - + 8. sgd.
5. - se 6. vrgd. Tidligere "Saltholmsgård".
6. Pluggegård - tidligere "Kirkeborgård", "I Kirkeby". + 5. vrgd.
7. Højegård - tidligere "Under Højen", "I Kirkeby".
8. Møllegård - tidligere "I Kirkeby"
9. Vintrægård - tidligere "Vintergård", "I Kirkeby".
10. Bjørnegård - tidligere "I Kirkeby".
11. Pilegård - tidligere "I Kirkeby".
12. Dammegård - tidligere "I Kirkeby", "Kirkeboet".
13. Skadegård
14. Bakkegård - tidligere "På Vallen".
15. Vallegård

Proprietærgårde:

Blykobbegård
Kyndegård
Vellensgård

Norton 360
Henrik Hansen