Morten Svendsen have

Morten Svendsen have

En af Nyker Borgerforenings mærkesager er "Morten Svendsen's Have"

Han stammede fra Tommelilla i Skåne, hvor han blev født på en gård i 1869 og hed faktisk Morten Svensson. Faderen døde i slutningen af 1800-tallet, og Morten bestyrede gården i nogle år for moderen. Omkring århundredeskiftet kom en stedfader ind i billedet, og Morten rejste til Bornholm. Han var ikke uden midler, så han kunne straks købe den lille ejendom, der nu hedder Nyker Hovedgade 2.

Han levede som ungkarl et par år og ernærede sig bl.a. ved at være daglejer på gårde i Nyker. På Lille Almegård i Knudsker var på dette tidspunkt lige efter århundredeskiftet en svensk pige ved navn Anna Hanson, der var født i 1873. Disse to blev gift og skabte ved enormt flid og sparsommelighed det, vi i dag kalder "Morten Svendsen's Have". Et par tdl. jord blev købt til og det hele drevet som frilandsgartneri, samtidig med at den store frugtplantage blev anlagt.

Hver onsdag og lørdag kørte Anna og Morten til torvet i Rønne og solgte deres produkter, samtidig havde de leverancer til et par af byens hoteller.

Ældre mennesker i Nyker vil endnu huske dem, når de kørte til og fra Rønne på den åbne fjedervogn forspændt af en velnæret hest med en vældig manke og hale. Turen foregik altid i skridtgang både ud og hjem.

De er begravet på Nyker Kirkegård. På deres mindesten står " Morten Svensson 1869-1947. Anna Svensson 1873-1959. Navnet "Morten Svendsen's Have" fortjener at blive bevaret for eftertiden til minde om et par mennesker, der ved flid og sparsommelighed skabte et godt hjem for dem selv og deres to sønner.

Norton 360
Henrik Hansen