Nyker by

Nyker by

Nyker, som er berømt for sin fine lille rundkirke, er en lille aktiv by med knap 800 indbyggere og ca. 900 borgere i resten af sognet, der strækker sig fra Almindingen og ud til vestkysten af Bornholm ved Sorthat-Muleby. Efter kommunalreformen i 1970 blev sognet en del af Hasle Kommune og efter kommunalreformen i 2003 en del af Bornholms Regionskommune.

Byen var oprindeligt alene kendetegnet ved Kirken, Præstegården, Kirkesmedien og gårdene ud langs Kirkebyvej. Men i forbindelse med etableringen af jernbanen fra Rønne til Allinge-Sandvig i 1913 voksende der et egentligt bysamfund op omkring stationen, og byen blev i efterkrigsårene styrket af nærheden til Rønne og den nye Almegårds Kaserne. Nyker ligger således kun 7 km fra Rønne og 4 km fra Kasernen, hvortil der er særdeles gode busforbindelser og cykelsti ad den nu nedlagte jernbane. Byen nyder også godt af nærheden til skov og strand ved Sorthat - Muleby.

Byen har gennem årene lagt vægt på at være børnevenlig og huser foruden Bornholms Frie Idrætsskole, en aktiv idrætsforening, vuggestue, børnehave, forsamlinghshus og DagliBrugs.

Vi kan kun opfordre vores besøgende til at bruge vores website som et opslagværk til at finde aktuelle informationer og til at lade sig friste til at flytte til vores bysamfund, der også byder på et rigt foreningsliv. Byen har således etableret et Fællesråd, der tegner byens 17 aktive foreninger og råd.

Læs mere om nyker by her!
 

Fakta:

Nyker Sogn ligger i Bornholms Regionskommune i Vester Herred. Sognet strækker sig fra Almindingen i midten af øen ud mod vest til klitkysten mellem mundingerne af Blykobbe Å og Baggeå og grænser mod nord op til Nørre herred ( Hasle Købstads landdistrikt og Klemensker sogn) og mod øst op til Vestermarie sogn og Knudsker sogn.

I sognet på 3811 tdr. land. fandtes i 1691 3 proprietærgårde, 28 selvejergårde og 15 vornedegårde og i 1893 52 gårde og 136 huse, der afspejler den bornholmske historie, der ikke rummede herremænd og bymæssige bebyggelser inde i landet, bortset fra Aakirkeby, men en tradition for at bo på sognets spredt beliggende gårde og ejendomme.

Sognets folketal var i slutningen af 1700 tallet lidt over 600 indbyggere, der var stigende frem til slutningen af 1900 tallet, hvor det topper med ca. 1800 indbyggere. De sidste 30 år har befolkningstallet som udtryk for udkantregionernes vanskeligheder i en globaliseret verden dog været faldende og nærmer sig 1600 indbyggere.

Kilde: http://www.bslf.dk/sogne/vester.asp


Har du rettelser, tips, oplysninger eller andet relevant stof som skal ligges på siden, sendes de til info@nyker.dk

Norton 360
Henrik Hansen