Pensionist forening

Pensionist forening

I Nyker Pensionist- og Invalideforening er alle pensionister og efterlønsmodtagere i Nyker sogn velkomne som medlemmer. Sammenkomster finder sted 1-3 mandage hver måned og byder på skiftende arrangementer såsom kortspil, bankospil, lysbilledfordrag, et par udflugter om året m.m. Foreningen er fuldstændig upartisk i alle politiske og religiøse spørgsmål.

Henvendelse kan ske til bestyrelsen ved:

Formand:          
Bente Lind
56963320

Næstformand:
Bente Møller
56 94 90 20

Kasserer:          
Ole Schiødt Jensen
56961606

Se mere på:
https//www.sites.google.com/site/nykerpensionistforening/

Norton 360
Henrik Hansen