Sankt Hans i Nyker

Præstegårdsdammen ved kirken Ellebyvej 1, Rønne, Danmark

Arrangementet starter kl. 17.30 på græsset ved præstegården, Ellebyvej 2, Nyker. Grillen tændes og vi griller vores medbragte mad. Kl. 19.00 er der fakkeloptog for børnene fra P-pladsen ved skolen. Bålet tændes ca. kl. 19.15, når fakkeloptoget ankommer. Her synger vi midsommervisen og Anne Thomas vil stå for båltalen. Der vil være mulighed for at […]

Gratis