Fakta om Nyker

Fakta

Nyker Sogn ligger i Bornholms Regionskommune i Vester Herred. Sognet strækker sig fra Almindingen i midten af øen ud mod vest til klitkysten mellem mundingerne af Blykobbe Å og Baggeå og grænser mod nord op til Nørre herred ( Hasle Købstads landdistrikt og Klemensker sogn) og mod øst op til Vestermarie sogn og Knudsker sogn.

I sognet på 3811 tdr. land. fandtes i 1691 3 proprietærgårde, 28 selvejergårde og 15 vornedegårde og i 1893 52 gårde og 136 huse, der afspejler den bornholmske historie, der ikke rummede herremænd og bymæssige bebyggelser inde i landet, bortset fra Aakirkeby, men en tradition for at bo på sognets spredt beliggende gårde og ejendomme.

Sognets folketal var i slutningen af 1700 tallet lidt over 600 indbyggere, der var stigende frem til slutningen af 1900 tallet, hvor det topper med ca. 1800 indbyggere. De sidste 30 år har befolkningstallet som udtryk for udkantregionernes vanskeligheder i en globaliseret verden dog været faldende og nærmer sig 1600 indbyggere.