Nyker borgerforening

Borgerforeningen blev dannet i 1984, da vi oplevede en banknedlæggelse og for alvor blev klar over, at der er brug for et talerør, når byens interesser skal varetages og nogen skal have et mandat til at gøre det.

I de forløbne mange år har vi således blandet os i stort som småt. Ud over de årlige Sct. Hans arrangementer og juletræstændingen har vi i tidens løb medvirket til, at vi fik en børnehave, en småbørnslegeplads, IT på gl. Nyker skole, har fået byens egen hjemmeside, fået åbnet Morten Svendsens Have for offentligheden og anlagt stier i haven og i en årrække stået for vedligeholdelsen. Vi har også medvirket ved etableringen af to vindmøller ved Nyker, ydet støtte til forsamlingshuset senest ved, gennem midler fra RealDania, at sikre muligheden for at erstatte de gamle højt siddende vinduer i facaden med store nye vinduer. Indretningen af P-pladsen vest for Forsamlingshuset og asfalteringen af cykelstien til Rønne har også været blandt Borgerforeningens mærkesager, der er faldet på plads.

Vi lægger vægt på samarbejde i byen og har taget initiativ til dannelsen af Nyker Fællesråd, der to gange årligt mødes for at vi kan orientere hinanden om aktuelle aktiviteter og drøfte, hvordan vi bedst muligt støtter og koordinerer indsatsen. Fællesrådet tæller Ny Kirke, Menighedsrådet, Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker Idrætsforening, Store Legedag, Nyker Pensionistforening, ELIM, Missionshuset Salem, Nyker Brugsforening, Nyker Jagtforening, Nyker Julespareforening, NIF Selskabslokaler, Nyker Børnehave, Nyker Lokalhistorisk Arkiv, Nordbornholms Køre-og Rideforening samt Nyker Borgerforening, der er sekretær for Fællesrådet..

Borgerforeningen er i samråd med Fællesrådet den naturlige sparringspartner for Regionskommunen, når projekter og planer, der berører byen, er i høring eller skal føres ud i livet.

Borgerforeningen blev f.eks. således taget med på råd i f.m. amtets gennemførelse af renoveringen af Nyker Hovedgade, der fik cykelsti i begge sider og påskeliljer i rabatterne. Senest i 2013 har Borgerforeningen været indbudt til møde om Bornholms Aluminiums byggeplaner, som Stiftsøvrigheden havde haft indsigelser imod, men som man efter en besigtigelse og efterfølgende møde har fundet en for alle parter fornuftig løsning på.

I alle væsentlige spørgsmål er generalforsamlingen foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar-marts, hvor bestyrelsen orienterer de fremmødte medlemmer om det hidtidige arbejde og beder om mandat til de initiativer, bestyrelsen anbefaler. Således er senest spørgsmålet om tilladelse til Flexboliger i byzonen blevet behandlet og anbefalet.

Byer af Nykers størrelse er sårbare i et moderne samfund, hvor alt har en tendens til at blive samlet i færre, men større enheder af økonomiske grunde. Derfor skal vi bruge vore lokale institutioner, butikker og erhvervsvirksomheder, hvis vi vil holde på dem. Og for at gøre det lettere for dig, har vi på dette websted samlet aktuel information om alle byens institutioner, butikker og erhverv.

Vi håber du som borger eller gæst i byen eller som besøgende på webstedet vil studere, hvad byen har at byde på og lade dig inspirere til at støtte de mange tilbud og aktiviteter, der findes i byen.

Har du forslag til andre aktiviteter eller kendskab til ting, du synes, vi burde være opmærksomme på, står bestyrelsen til rådighed, og du må meget gerne henvende dig til en af os.

Borgerforeningens bestyrelse

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsesmedlemmer

Suppleant(er):

  • Vakant
  • Vakant

Tegn et medlemskab

Det er vigtigt for vor by, at vi der bor her, bruger byen og støtter byen byens talerør. Er du ikke medlem af Borgerforeningen, vil vi gerne opfordre dig til at tegne medlemskab i foreningen ved at indbetale vort medlemskontingent, der pt. (2021) er:

Kontingent for enkeltmedlemmer kr. 75,- og husstande ( 2 personer og derover ) kr. 125,-

Medlemskontingent kan indbetales enten via MobilePay: 319288 eller via netbank til foreningens konto i Nordea: 0650 – 6560095196

Mærk meget gerne din indbetaling med din adresse.

BBS Borgerforeningen er medlem af Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, der er paraplyorganisation for Bornholms 28 lokalsamfund.

Se nærmere under: www.borgerforeninger.dk

Dokumenter