Nykers historie

Historien kort fortalt

Helt frem til slutningen af det 19. århundrede var Nyker, foruden sin kirke, præstegård og smedie, alene kendetegnet ved gårdene langs Kirkebyvej. En egenlig bydannelse kommer først omkring århundredeskiftet, og byudviklingen tog først for alvor fart efter åbningen i 1913 af Rønne – Allinge Jernbane, der fik station i Nyker.

Telefoncentral

Telefoncentralen startede i Nyker Hovedgade 26 og blev i 1934 flyttet til Nyker Hovedgade 11. Ved automatiseringen blev den tirsdag den 31. marts 1972 kl. 8.00 flyttet til Solvænget 7 men er i dag for længst nedlagt.

Smedier

I Nyker fandtes tidligere 3 beslagssmedier. Det var der basis for med det store hestehold, man tidligere havde på gårdene. Mæbysmedien lukkede sidst i 40’erne. Smedien på kyndegårdsvej gik samme vej omkring 1960. Tilbage var den gamle kirkesmedie, som lukkede omkring 1980. Efter en gennemgribende renovering, så den gamle kirkesmedie nu fremtræder smukt ved siden af rundkirken, blev der her i 1987 åbnet en textil / kunsthåndværkerbutik.

Slagterforretning

I begyndelsen af 30’erne boede der i ejendommen “Vestervang”, Nyker Hovedgade 20 en slagtermester. Han købte slagtekreaturer ude hos landmændene, slagtede dem hjemme, og solgte kødet i en butik i huset. I dag er der privat beboelse i ejendommen.

Skotøjsforretning

Huset på Nyker Hovedgade 21 blev opført i 1908 af en skomager. I begyndelsen af 20’erne blev virksomheden udvidet med en tilbygning og en skotøjsforretning blev etableret. Ved siden af skomageriet arbejdede man her også med reparation af bl.a. seletøj og selvbindersejl. Ikke mindst i krisårene og årene efter krigen gav dette en hel del arbejde. Skomagerforretningen lukkede i 1970 og i dag er der her privatbeboelse.

Købmandsforretning

På Nyker Hovedgade 37 blev der en gang i 1920’erne oprettet en købmandsforretning. Købmandsparret havde i mange år i eftersommeren en stor sidevirksomhed med nedsaltning af sild. Navnlig i krigsårene, med kødrationering, var dette en stor virksomhed. Købmandsforretningen lukkede i 1968.

Cykelforretning

Nyker Cykelforretning begyndte sin virksomhed med reperation af cykler i 1915 i udbygningen på Nyker Hovedgade 26. Men forholdene blev hurtigt for små her og i 1918-19 købte cykelmageren bygningen på Nyker Hovedgade 39 og drev foruden cykelforetning også salg af fyringsolie og benzin. Desuden drev cykelmageren også en mindre forretning som vognmand. Forretningen lukkede i 1987.

Brugsforening

Nyker fik sin brugsforening i 1904, der lejede sit første butikslokale i Kirkesmedien de første 3 år. Da medlemstallet og omsætningen hurtigt øgedes, købte foreningen den nuværende grund overfor ejendommen “Grandholt”, hvor Brugsen siden har haft til huse. Granholt, Nyker Hovedgade 33, var i øvrigt på et tidligt tidspunkt byens landevejskro.

Autoværksted

Bygningen på Pluggegårdsvej 11 blev opført omkring årene 1916-1917 og rummede dengang Nyker Elværk. Men i årene efter 2. verdenskrig blev øens elproduktion samlet under Østkraft på Sydhavnen i Rønne og i dag rummer bygningen byens autoværksted.

Møllen

Den nedre del af den meget gamle mølle, Agremølle, ligger på Pluggegårdsvej 7. Her var der i mange år både bageri og mølleri. Bageriet blev nedlagt før 2. verdenskrig. Mølleriet kombineret med en savskærervirksomhed overlevede dog krigsårene, men måtte i 60´erne give op og den smukke gamle mølle mistede sine vinger og hele den øverste halvdel. Bygningen, der rummede bageriet, er siden omdannet til beboelseslejligheder, medens der i stuehuset i 1992 blev åbnet en antikvitetsforretning – Agremøllens Antik og Genbrug.