Nykers fællesråd

Hvad er fællesrådet i Nyker

Formålet med Nyker Fællesråd er:

At samle alle foreninger, råd og institutioner m.v. i Nyker og gensidigt at orintere hinanden om de sider i foreningens liv og aktiviteter der har fælles interesse, at rejse problemstillinger i forhold til andre foreninger, Bornholms regionskommune o.a., at koordinere og samarbejde omkring afholdelse af aktiviteter.

Der afholdes som minimum 2 årlige møder:

Et forårsmøde, hvor man gensidigt orinterer hinanden om foreningens liv, afholdelse af aktiviteter m.v. Et efterårsmøde, hvor foreningernes årsplaner for det kommende år gennemgåes og koordineres indbyrdes. Datoerne for møderne fastsættes på efterårsmødet.

Det er Nyker Borgerforening der sender indbydelser ud til alle berørte parter senest 14 dage før mødet afholdes.