Dagsorden til Nyker Borgerforenings generalforsamling d. 24. januar 2024

Dagsorden til Nyker Borgerforenings generalforsamling d. 24. januar 2024

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virke.
 3. Regnskab i revideret stand forelægges.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
  A. Claus Peter Hansen, ønsker ikke genvalg
  B. Birger Olsen, ønsker genvalg
  C. Gitte Hansen, ønsker genvalg
  D. vakant 2 år
  E. vakant 1 år
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.