Dagsorden til Nyker Borgerforenings generalforsamling d. 24. januar 2024

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virke.
 3. Regnskab i revideret stand forelægges.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
  A. Claus Peter Hansen, ønsker ikke genvalg
  B. Birger Olsen, ønsker genvalg
  C. Gitte Hansen, ønsker genvalg
  D. vakant 2 år
  E. vakant 1 år
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Tilstede

Nyker menighed, Nyker børnehus, NIF, pensionistforening, Nyker skole, forsamlingshuset, klyngeavisen, NBF.

Fraværende

Nyker og Rø jagtforening, Indre mission, American Cruisers, Ridecenter Nordbornholm, 

1. Formand for borgerforening byd velkommen til de fremmødte.

2. Valg af ordstyrer og referent

Borgerforening havde indstillet pensionistforening til at vælge en ordstyrer. Pensionistforening havde spurgt lokalredaktør Sven Erik om han ville være ordstyrer, dette ville han gerne.
For borgerforening bliv det Claus Peter der skrev referat.

3. Bemærkning til sidste referat

Der blev spurgt ind til om Nyker sjakket havde planer/begyndt på at lave nye byporte. Det har de ikke da de skal have lov tid til at starte op i deres nye lokaler, finde ud af hvad de hver især kan byd ind med på de forskellig opgaver.
Trinbrættet. Om borgerforening og sjakket havde planer om at rydde brombær nede på trinbrættet ved cykelstien. Som beskriver op over så skal sjakket finde sig og borgerforening vil ikke ligge for mange opgaver på sjakket før de er klar. Evt. hører om BRK kunne stå for at rydde trinbrættet.
Opslagstavle. Nye nøgler og lys til tavlerne.
Vi har haft det fremme men havde ikke fundet den rigtige løsning på. Der var forslag om solceller lamper.

4. Orientering fra Nykers medlemmer

Pensionsforening det gik godt med at få nye medlemmer.
Der har været en tur til Sydsverige, foredrag om Lise Nørregård. Det er medlemmerne der kommer med forslag til nye arrangementer.
Skolen. Det går hurtigt på skolen, vuggestuen var startet op og det gik godt med opstarten, det går også godt i sfo’en.
Forsamlingshuset. Det går godt i huset, fint med bookningerne men kunne godt tænke sig nogle bookninger i dagtimerne nu når skolen ikke bruger lokalerne. Intet julemarked i år.
Nyker menighed. Bo var blevet indsat den 1 september hvor ved at der var et flad i besøgene men de skal måske lære Bo at kende før de kommer tilbage, til hver gudstjeneste er der mellem 40-70 besøgene. Bo synes det går hurtigt, vil arbejde på at få en ungdomsklub til Nyker, godt fremmøde til godnatlæsning i kirken.
Nyker børnehus. Ingen græskar til halloween men de havde lavet små spøgelser i stedet for, de var begyndt så småt at arbejde med juleting.
NIF. Alt går godt, der skal nye medlemmer til bestyrelse til næste generalforsamling da flere stopper, omklædningsrum er færdige men der mangler at blive lavet loft og gulv brygges, hoppepuden lukkede ned søndag den 29 oktober, familiedagen gik godt, håndbold er rykker fra Klemensker til Rønne hal, mange unge træner og god tilmelding til pigefodbold.
Borgerforening. Der er blevet afholdt fællesspisning, til ølsmagning var der mange tilmeldte som ikke pejler at deltag, Skt. hans var gået godt, nu blev der arbejdet med at afholde halloween, det næste er juletræstænding og som noget nyt julevindue.

Klyngen. Da der var fravær fra den i borgerforening som har med klyngen at gør var der ikke noget at beret fra klyngen
Der skulle afholdes møde den 2 november om, dette møde blev aflyst, om avisens overlevelse. Flere reklamer, hvordan skal den deles ud så man kan spare penge.

Trafik. Borgerforening havde udarbejdet et forslag til at lave Nyker mere trafiksikker.
Krydset ved Pluggegårdsvej/Nyker hovedegade evt et spejl, ingen krukker heller bom på hovedgaden, bom ved byport på Pluggegårdsvej.
Kort og billeder skal evt. sendes med ind når man aflevere det udarbejdet forslag.
Alle de Tilstede værende skrev under på så det er klart til at sendes ind.

7. Ingen nye mail adresser

8. Næste møde

Næste møde er onsdag den 24 april 2024 i forsamlingshuset.

9. Eventuelt

Ingen opslag på skolen og heller ikke på skolens intranet.


PDF-udgave

Udviklingsplanen er udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning gennem inddragelse af lokale borgere og foreninger og i samarbejde med Bornholms Regionskommune. Arbejdet med udviklingsplanen har taget udgangspunkt i en allerede eksisterende Lokalplan for Nyker, udarbejdet i 2015.

Udviklingsplanen skal synliggøre stedbundne kvaliteter og pege på tiltag til udvikling af Nyker, der er realistiske at gennemføre og som kan forbedre det sociale liv, foreningslivet, friluftslivet, erhvervslivet, og generelt være til glæde for lokalsamfundet, besøgende og turister.

Ved at aktivere og inddrage borgerne i udarbejdelsen af udviklingsplanen er det målet at skabe et grundlag, som både lokalsamfundet og Bornholms Regionskommune kan stå på i indsatsen for at udvikle Nyker.

Aktiviteter i Nyker 1. halvår 2022

(Print og sæt på køleskabet!)

Du kan også se og tilmelde dig begivenhedskalenderen her: https://nyker.dk/begivenheder/liste/

Generalforsamling og fællesspisning for alle

Onsdag d. 9. marts klokken 19.00 i Nyker Forsamlingshus

Nyker Borgerforening har fornøjelsen at invitere til generalforsamling onsdag d. 9. marts i Nyker forsamlingshus klokken 19.00. Forud for generalforsamlingen vil der være fællesspisning. Se info om det på modsatte side eller i facebookgruppen: Nyker

Det er muligt kun at deltage i fællesspisningen ligesom det også er muligt kun at deltage i generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil der også gives information om status på købmandsplanerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formanden, Mattias Landberg-Krarup, modtage senest 8 dage før generalforsamlingen. (Tirsdag d. 1. marts)

Betal dit årskontingent eller bliv medlem af Nyker Borgerforening og støt din by

Nyker Borgerforening har fornøjelsen at invitere til generalforsamling onsdag d. 9. marts i Nyker forsamlingshus klokken 19.00. Forud for generalforsamlingen vil der være fællesspisning. Se info om det på modsatte side eller i facebookgruppen: Nyker
Det er muligt kun at deltage i fællesspisningen ligesom det også er muligt kun at deltage i generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil der også gives information om status på købmandsplanerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formanden, Mattias Landberg-Krarup, modtage senest 8 dage før generalforsamlingen. (Tirsdag d. 1. marts)

BETAL DIT ÅRSKONTINGENT ELLER BLIV MEDLEM AF NYKER BORGERFORENING OG STØT DIN BY

Vi er meget glade for alle som har støttet gennem årene.
Som medlem af Nyker Borgerforening støtter du en vigtig funktion i din by. Borgerforeningens bestyrelse og venner planlægger og afvikler flere arrangementer hvert år. Det kan kun ske med støtte fra borgerne i Nyker.
Vi arrangerer fællesspisninger, fastelavn, påskepynt i byen, sankthansbål, halloween, julepynt og meget mere.

Du kan melde dig og din familie ind ved at betale 125,-. Prisen er per husstand.
Prisen for enlige er 75,-

Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt, kan du skrive til kasserer@nyker.dk
(BEMÆRK: Prisen er for resten af 2022)

Du kan melde dig ind ved at betale via Mobile Pay
Send 125,- kroner til 319288 (scan koden til højre)

HUSK AT SKRIVE DIN ADRESSE I KOMMENTARFELTET

Du kan også lave en overførsel til konto 0650-6560-095-196
Tak for dit bidrag til Nyker – Nyker Borgerforening

Tusind tak til Nyker Idrætsforening, Bornholms Frie Idrætsskole og Nyker Borgerforening for at ungerne i Nyker kan lege og samles om den super seje hoppepude. Og ikke mindst tak til alle de frivillige for deres store arbejde ift. klargøring.
Den nye hoppepude blev tændt i sidste weekend. Det var en stor succes! :)

Når solen for alvor trænger frem med lys og varme i forårsmånederne, går det tit op for mange, at hjemmet trænger til en såkaldt forårsrengøring – især når vinduesglasset afslører sine mere beskidte sider. Det samme gør sig også gældende for flere mennesker med have, hvor årstiden melder tid for oprydning af kvas og finkæmning for ukrudt, ture til og fra BOFA med haveaffald eller andet skrot og skrald.

Søndag d. 18. april 2021 var sådan en dag – men denne gang var der ikke bare fokus på oprydning i de enkeltes eget hus og have; der var fokus på oprydning af vore by under begivenheden “Hold Nyker ren”. Flere viste interesse i aktivitetens formål og fællesskabet, og både naboer, familier med børn, forældre og bedste forældre m.fl. mødte frem ved forsamlingshuset – alle med det mål at rydde op i vores by.

Borgerforeningen uddelte skraldesæk, gribeklo, handsker samt vand og lidt mundgodt til de fremmødte, der herefter blev uddelegeret i grupper på forskellige lokationer i byen. Naturstyrelsen, der oprindeligt står bag initiativet, havde i år særligt fokus på bestemte typer af affald, som hver gruppe skulle notere ned: det drejede sig om fast food-affald, dåser med og uden pant samt ikke mindst mundbind.

Efter to timers varighed var der blevet fundet overraskende meget affald, og der kunne konstateres, at vores by også har flere beskidte sider end hvad man umiddelbart lige får øje på i hverdagen. En hel trailer kunne nemlig fyldes til slut, for der blev fundet både cocioflasker, utallige cigaretskod og rester fra nytårets brug af krudt og konfetti, plastik- og gummistumper, og sågar flere hundelorte-poser med indhold (bemærkelsesværdigt at en hundeejer samler sin hunds efterladenskaber op, men blot for at “dumpe” hele posen – formålet eller årsag kan man vist godt undre sig over).

En stor tak for et fantastisk engagement og stor indsats til borgerforeningen og til de fremmødte. Det er simpelthen en rar fornemmelse at kunne mærke opbakningen omkring Nyker by, og helt personligt dejligt at mærke, hvordan den gode samvittighed og ansvarsfølelse lige nu spirer om kap med blomster og blade, og ikke mindst sætter et aftryk hos de aller yngste bysbørn.

Årsberetning Nyker Borgerforening 2021

Ved generalforsamling d. 24/3-2021

Som med alt andet det seneste år, har det heller ikke været et helt normalt år i Nyker Borgerforening. Coronaen satte også sine spor i Nyker.

Det var dog ikke det der fyldte mest for et år siden. Der var nemlig to herre som havde satte dybe spor i Nykers nyere historie, som havde valgt at købe hus i den forkerte by. Kim Koch-Hansen og ikke mindst Jørgen Hammer gjorde et enormt stykke arbejde for at gøre Nyker til et bedre sted at bo i. Der er blevet sagt tak mange gange, og med rette, men jeg vil alligevel gerne benytte muligheden for at sige det endnu engang. Tak for jeres arbejde og specielt tak til Jørgen for din enorme indsats i Nyker Borgerforening.

Med to nye ansigter i foreningen, jeg selv som en af dem, og generelt en ung borgerforening, så vi nu muligheden for at ryste posen og se på tingene med friske øjne. Ambitioner var der mange af, det er der stadig, men vi har måtte holde dem på tegnebrættet indtil videre. Derfor glæder vi os også enormt meget til at vi får lov til at mødes igen.

For aflysninger har fyldt meget det seneste år. Fællesspisningerne har ikke været gennemført i over et år. Sankt Hans blev ikke som det plejer, men vi fik alligevel markeret dagen med fakler og lys i forhaverne, plus flot blomsterkrans i flagstangen ved krydset Nyker Hovedgade og Kirkebyvej. Den normale julefejring blev også lagt på hylden i år, det samme skete også for fastelavn.

Nogle ting blev dog gennemført, nogle med lidt alternative løsninger, men dog gennemført. Halloween har fyldt meget i Nyker. Skræmmende udklædte unge mennesker plejer at gå fra dør til dør, det sidste var ikke en mulighed, men med stor hjælp fra Sanja Monrad blev der arrangeret halloween-løb med poster rundt i hele byen. Hønseskoven blev pyntet med græskar udskåret af Børnehuset og BFI’s børnehave og SFO. Så da dagen kom, så vi alligevel udklædte børn og voksne gå rundt i Nyker, med afstand og helt efter reglerne.

Juleudsmykningen forsøgte vi også at give et ekstra pift. Den nye fine toiletbygning fik en ordentlig omgang lyskæder. Nogle vil endda sige at den lyste så meget at man kunne se det fra rummet, men glæden varede ku net par dage. Vej og Park havde nemlig sat sig i hovedet at BRK’s toiletbygninger ikke skulle julepyntes… og sådan blev det. Vi påtænker dog at gøre forsøget igen næste år.

Apropos udsmykning har flere af byens lygtepæle fået et par flotte dekorerede æg. Igen har Nyker Børnehus og BFI’s børnehave og SFO været i gang. Æggene vil blive en del af byens faste påskeudsmykning, som forhåbentlig vil vokse de næste mange år.

Her står vi så nu. Forhåbentlig på vej ud af restriktioner og begrænsninger. Med lysere tider foran os. Og Nyker har sjældent stået stærkere end vi gør nu. Husene bliver revet væk, Nyker IF oplever en voldsom vækst og skolen melder om fylde klasser. Derudover er vi en del af et klyngesamarbejde med Klemmesker, Rø og Årsballe, som for få uger siden fik bevilliget 4,5 millioner kroner. De penge kommer til at betyde meget for vores område. Helt konkret vil Morten Svensens Have få nogle fine hængekøjer og bænke. Det er et projekt der løber over de næste tre år, men jeg er overbevist om at det kommer til glæde og gavn for os alle her i byen og omkring Nyker.

Inden jeg slutter beretningen er der lige nogle mennesker jeg gerne vil sige tak til. Sanja Monrad skal have endnu en ”tak” for sin store indsats omkring halloween. Hendes mand Kasper skal nu også have en stort tak. Han er nemlig manden bag den nye flotte hjemmeside nyker.dk. Hvis I ikke allerede har været inde og se den, så kan det varmt anbefales.

Der er en sidste vil jeg gerne sige en enormt stor tak til er Birgitte. Birgitte, som har været en del af bestyrelsen, har valgt ikke valgt at genopstille. Birgitte har gjort enormt meget for bestyrelsen og dermed også for Nyker. Det er umuligt at tælle de timer hun har lagt i frivilligt arbejde. Hun vil virkelig blive savnet, og ikke kun i hendes funktion som kassere, men som god ven og kollega i foreningen. Mange tak Birgitte.

Her slutter min beretning. Os i Nyker Borgerforening glæder os meget til det år som kommer. Vi håber vi kan være med til at give jer alle og mange andre i byen, nogle gode oplevelser. Oplevelser som kan være med til at gøre os alle glade og stolte over at bo i Nyker. Så følg med på Facebook og se efter flyers i jeres postkasser. Vi har mangle planer og forsøger at dryppe dem ud over året.

Vi ses

Formand for Nyker Borgerforening – Mattias Landberg-Krarup

 

Hent dokumentet (PDF) her

Kære alle sammen

Nyker Borgerforening inviterer til den årlige generalforsamling. Som første gang nogensinde vil den i år foregå virtuel. Platformen vi vælger at bruge er Teams. Det er ikke nødvendigt at installere noget hvis du deltager vi din computer. Hvis du deltager via mobil eller tablet skal du hente Microsoft Teams app’en og oprette en bruger. For at deltage skal du trykke på linket nedenfor:

Klik her for at deltage i mødet

Derefter vælger du muligheden ”Forsæt i denne browser” hvorefter du vil komme hen til mødet. Det sidste du skal gøre er at trykke på: Deltag nu.

Mødet vil ellers foregå som det plejer med den fastlagte dagsorden.

Eftersom vi ikke ønsker at snyde deltagende for den obligatoriske kaffe og kage, er der mulighed for at hente en lille pose med lidt ”mødeforplejning”. Posen kan hentes onsdag d. 24. marts fra klokken 17-17.30 ved forsamlingshuset i Nyker. Du kan tilmelde dig ”mødeforplejning” ved at sende en mail til mattias.krarup@gmail.com

Og så det obligatoriske:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formanden, Mattias Landberg-Krarup, modtage senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden på mødet:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Beretning om foreningens virke
 • Regnskab i revideret stand forelægges
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Valg af 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. Alle er velkomne.