Vi har fået rigtig mange tilsagn om anparter, hele 210 stk. p.t. altså kr. 525.000 (pr. 1.7.2024) Vi er virkelig glade for den store opbakning, der har været her i startperioden. Vi forlænger nu fristen, så man stadig kan nå at være med. Du kan læse mere om projektet her.

Tegningsblanket:

Hvis du vil tegne anpart i købsmandsprojektet. Download eller udskriv tegningsblanketten her:

Donationsblanket:

Der er mange, der har spurgt om det er muligt at tegne halve anparter eller købe en i fællesskab med naboen. Vi har drøftet dette med Tonny Holm Jensen fra Dagrofa. Han siger, at man skal have hele anparter for at have stemmeret til generalforsamling. Hvis man ønsker at støtte, men ikke vil have en hel anpart, kan man give en donation på et frivilligt beløb.

Hvis du vil donerer et valgfrit beløb til købmandsprojektet. Download eller udskriv donationsblanketten her:

Blanketterne kan sendes til formand@nyker.dk eller afleveres i postkassen bos Birger Olsen, Møllealle 5, Nyker, 3700 Rønne.

Se udsendelsen hos TV-2 Bornholm her: Nyker arbejder på at få en købmand igen (19.06.2024) (tv2bornholm.dk)

Se artiklen hos TV-2 Bornholm her: Nyker vil have en købmand: Det er helt fantastisk (tv2bornholm.dk)

Der er opstået en mulighed for at få etableret en topmoderne købmand/mini supermarked i Nyker, en mulighed som er opstået i et samarbejde mellem Nyker Borgerforening, Brødfabrikken og Dagrofa Danmark.  

Vi har taget initiativet, og er klar til at gøre en indsats for at det skal lykkedes at få en moderne dagligvarebutik tilbage til Nyker, men det kræver lokal opbakning, så projektet får det nødvendige lokale ejerskab, og det kræver ildsjæle for at komme i mål.

Vi havde borgermøde onsdag den 19/6 2024, hvor der mødte ca. 150 meget positive borgere op. 

Her fremlagde Dagrofa et budget på 1,6 mill. for opstart af en butik. Det lyder af meget, men ifølge helt friske analyser, som er taget ud fra befolkningssammensætning og indkøbsmønster i vores lokalsamfund, vurderer Dagrofa, at det sagtens kan lade sig gøre. 

Man kan tegne sig for anparter til kr. 2.500 pr. stk. og det er tilladt at tegne sig for mere end én.

Udfyld og underskriv bagsiden og aflever eller send den til: 

Nyker Borgerforenings formand Birger Olsen, Møllealle 5, Nyker, mail formand@nyker.dk

Dette er kun en tilkendegivelse på, at du vil købe anparter. Når projektet er klart, vil du få nærmere besked fra en tilknyttet advokat, hvor pengene skal indbetales til en klientkonto. Bliver projektet skrinlagt, har du ikke bundet dig til noget.

Det er vigtigt at pointere, at det bliver Min Købmand, som matcher priser med Netto og Rema 1000. Der vil være over 200 varer med det kendte mærke ”Gul Pris”, økologiske varer, bornholmske produkter m.m. Desuden vil der med stor sandsynlighed blive udlevering af medicin og pakker. 

Vi håber, at alle borgerne i Nyker og omegn er klar til at bakke op om denne mulighed.

Vi glæder os til at mødes hos Min Købmand i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen

Birger Olsen

Formand

Nyker Borgerforening

Hej Nyker og omegn

Her er en lille opdatering fra Borgerforeningen.
Der sker rigtig meget i borgerforeningen for tiden og vi løber stærkt for at følge med.

Søndag den 23/6 2024 kl. 17.30 mødes til Sankt Hans på det grønne område ved Nyker Præstegård.
Vi tænder op i den store grill, hvor den medbragte mad kan tilberedes. Kl. 19.00 er der fakkeloptog,
som starter fra P-pladsen ved Forsamlingshuset. Når optoget kommer til pladsen, tændes bålet, vi
synger midsommervisen og der vil være båltale af Anne Thomas.
Her kan købes vand, øl, æbleskiver og popcorn til fornuftige priser.
Håber vi ses.

Desuden har vi travlt med planer om at få etableret en moderne dagligvarebutik i Nyker. Vi har taget
initiativet sammen med Brødfabrikken og Dagrofa, og er klar til at gøre en indsats for at det skal
lykkedes, men det kræver lokal opbakning, så projektet får det nødvendige lokale ejerskab, og det
kræver ildsjæle for at komme i mål.

Se mere på Nyker.dk og Facebook Nyker.
Her findes også tegningsblanket, så du kan give tilsagn om anparter.

Lørdag den 10/8 2024 kl. 13.00 – 17.00 er der familiedag på Nyker Stadion.

Her vil være en masse aktiviteter, såsom gummistøvlekast, ansigtsmaling, dart mod balloner,
flødebollemaskine, minigolf, petanque, slå søm i, mælkekassestabling m.m.

Der bliver boder med salg af diverse varme og kolde drikke samt lidt godt til ganen.

Du kan også deltage i kagebagningskonkurrencen. Tag familien med og få en hyggelig eftermiddag.

Med venlig hilsen

Birger Olsen
Formand
Nyker Borgerforening

Minisupermarked

Husk borgermøde onsdag den 19/6 kl. 19.00 i Nyker Forsamlingshus vedrørende etablering af købmand/minisupermarked. Der vil være mulighed allerede her for at tegne anparter, så vi håber, at alle i Nyker og omegn vil bakke op om denne enestående mulighed.

Vi vil lige gøre opmærksom på, at det bliver en købmand, der matcher priserne i Rema 1000 og Netto. Så det vil ikke blive dyrere at handle her. Samtidig vil der ske en stigning i huspriserne, når der er mulighed for at handle lokalt.

Vi får kun denne ene chance, så mød op og vær med til at gøre en forskel for byen.

Med venlig hilsen

Birger Olsen
Formand


Nyker Borgerforening

Kære medborger i Nyker og omegn

Der er opstået en mulighed for at få etableret en topmoderne købmand/mini supermarked i Nyker, en mulighed som er opstået i et samarbejde imellem Nyker Borgerforening, Brødfabrikken og Dagrofa Danmark.  

Derfor er det med glæde at vi indkalder til borgermøde 

onsdag den 19. juni 2024 kl. 19.00 i Nyker Forsamlingshus

hvor der vil blive informeret og fremlagt muligheder for en fremtidig købmandsbutik i konceptet Min Købmand i Nyker.

På borgermødet vil følgende bidrage til fremlæggelse af muligt projekt:

 • Bestyrelsen for Nyker Borgerforening
 • Tonny Holm Jensen, Dagrofa Danmark 
 • Steffen Lorentzen, Rønne Ejendomshandel
 • Tommy Håkansson & Michael Møller, Brødfabrikken

Vi har taget initiativet, og er klar til at gøre en indsats for at det skal lykkedes at få en moderne dagligvarebutik tilbage til Nyker, men det kræver lokal opbakning, så projektet får det nødvendige lokale ejerskab, og det kræver ildsjæle for at komme i mål.

Vi håber, at borgerne i Nyker er klar til at bakke op om denne mulighed.

På Nykers hjemmeside – nyker.dk – kan du læse mere i informationsbeskrivelsen: Butiksdrejebogen – fra slidt til nyt. Handling skaber forandring. Min Købmand.

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen

Birger Olsen

Nyker Borgerforening

Dagsorden til Nyker Borgerforenings generalforsamling d. 24. januar 2024

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning om foreningens virke.
 3. Regnskab i revideret stand forelægges.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse.
  A. Claus Peter Hansen, ønsker ikke genvalg
  B. Birger Olsen, ønsker genvalg
  C. Gitte Hansen, ønsker genvalg
  D. vakant 2 år
  E. vakant 1 år
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Tilstede

Nyker menighed, Nyker børnehus, NIF, pensionistforening, Nyker skole, forsamlingshuset, klyngeavisen, NBF.

Fraværende

Nyker og Rø jagtforening, Indre mission, American Cruisers, Ridecenter Nordbornholm, 

1. Formand for borgerforening byd velkommen til de fremmødte.

2. Valg af ordstyrer og referent

Borgerforening havde indstillet pensionistforening til at vælge en ordstyrer. Pensionistforening havde spurgt lokalredaktør Sven Erik om han ville være ordstyrer, dette ville han gerne.
For borgerforening bliv det Claus Peter der skrev referat.

3. Bemærkning til sidste referat

Der blev spurgt ind til om Nyker sjakket havde planer/begyndt på at lave nye byporte. Det har de ikke da de skal have lov tid til at starte op i deres nye lokaler, finde ud af hvad de hver især kan byd ind med på de forskellig opgaver.
Trinbrættet. Om borgerforening og sjakket havde planer om at rydde brombær nede på trinbrættet ved cykelstien. Som beskriver op over så skal sjakket finde sig og borgerforening vil ikke ligge for mange opgaver på sjakket før de er klar. Evt. hører om BRK kunne stå for at rydde trinbrættet.
Opslagstavle. Nye nøgler og lys til tavlerne.
Vi har haft det fremme men havde ikke fundet den rigtige løsning på. Der var forslag om solceller lamper.

4. Orientering fra Nykers medlemmer

Pensionsforening det gik godt med at få nye medlemmer.
Der har været en tur til Sydsverige, foredrag om Lise Nørregård. Det er medlemmerne der kommer med forslag til nye arrangementer.
Skolen. Det går hurtigt på skolen, vuggestuen var startet op og det gik godt med opstarten, det går også godt i sfo’en.
Forsamlingshuset. Det går godt i huset, fint med bookningerne men kunne godt tænke sig nogle bookninger i dagtimerne nu når skolen ikke bruger lokalerne. Intet julemarked i år.
Nyker menighed. Bo var blevet indsat den 1 september hvor ved at der var et flad i besøgene men de skal måske lære Bo at kende før de kommer tilbage, til hver gudstjeneste er der mellem 40-70 besøgene. Bo synes det går hurtigt, vil arbejde på at få en ungdomsklub til Nyker, godt fremmøde til godnatlæsning i kirken.
Nyker børnehus. Ingen græskar til halloween men de havde lavet små spøgelser i stedet for, de var begyndt så småt at arbejde med juleting.
NIF. Alt går godt, der skal nye medlemmer til bestyrelse til næste generalforsamling da flere stopper, omklædningsrum er færdige men der mangler at blive lavet loft og gulv brygges, hoppepuden lukkede ned søndag den 29 oktober, familiedagen gik godt, håndbold er rykker fra Klemensker til Rønne hal, mange unge træner og god tilmelding til pigefodbold.
Borgerforening. Der er blevet afholdt fællesspisning, til ølsmagning var der mange tilmeldte som ikke pejler at deltag, Skt. hans var gået godt, nu blev der arbejdet med at afholde halloween, det næste er juletræstænding og som noget nyt julevindue.

Klyngen. Da der var fravær fra den i borgerforening som har med klyngen at gør var der ikke noget at beret fra klyngen
Der skulle afholdes møde den 2 november om, dette møde blev aflyst, om avisens overlevelse. Flere reklamer, hvordan skal den deles ud så man kan spare penge.

Trafik. Borgerforening havde udarbejdet et forslag til at lave Nyker mere trafiksikker.
Krydset ved Pluggegårdsvej/Nyker hovedegade evt et spejl, ingen krukker heller bom på hovedgaden, bom ved byport på Pluggegårdsvej.
Kort og billeder skal evt. sendes med ind når man aflevere det udarbejdet forslag.
Alle de Tilstede værende skrev under på så det er klart til at sendes ind.

7. Ingen nye mail adresser

8. Næste møde

Næste møde er onsdag den 24 april 2024 i forsamlingshuset.

9. Eventuelt

Ingen opslag på skolen og heller ikke på skolens intranet.


PDF-udgave