Nyker-Klemensker Indre Mission

Mødested: Sct. Klemensgade 2, Klemensker.

Den 25. juni 2021 besluttede Nyker Indre Mission og Klemensker Indre Mission, at man ville sammenlægges. For fremtiden hedder fællesskabet “Nyker-Klemensker Indre Mission”, og møderne foregår i Klemensker.

Missionshuset Salem i Nyker er den 1. oktober blevet solgt til IMANNUEL-CHEN-KIRKEN.

Vi håber, at mange vil bakke op om det nye fællesskab. Missionshuset i Klemensker vil blive istandsat og moderniseret. Moderne i det indre og med kærlige hensyntagen til det gamle missionshus kulturelle ydre udseende.

Den nye bestyrelse er sammensat af Kurt Pedersen, Jørgen Damgaard Nielsen, Inge Svendsen og Hartvig Mumm. Inge Svendsen er blevet kasserer og Hartvig Mumm er blevet formand. Der er blevet nedsat forskellige udvalg så som byggeudvalg, programudvalg, kommunikationsudvalg, kaffe- og rengøringshold og aftale om mødeledelse. 

Juniorarbejdet er flyttet til Indre Missions hus i Rønne, og seniorarbejdet er nedlagt, men vi henviser til ældremøderne i Klemensker. 

Møderne bekendtgøres i Klyngeavisen under ”Kirkebladet for Ny Kirke” og ”Kirkebladet for Klemensker Kirke”.

Formand:

Hartvig Mumm
Pluggegårdsvej 6
3700 Rønne
Tlf. 56963423
Mail: hartvig.mumm@mail.dk