Nyker idrætsforening

Nyker Idrætsforening, i daglig tale kaldet NIF, blev stiftet i 1908 og er en forening, der samler unge og ældre i Nyker og langt ud over Nykers nærmeste opland til sport og idræt.

NIF er også en forening for alle – enten man vil dyrke idræt på højt plan – eller blot vil hygge sig på motionsplan. Klubhuset er placeret i byens centrum i tilknytning til Bornholms Frie Idrætsskole, SFO´en, Forsamlingshuset og idrætsanlægget.

Klubhuset blev sidst udvidet i 1987, hvor der blev lavet en tilbygning, der bl.a. indeholder et dejligt cafeteria og et udmærket mødelokale. Under klubhuset indrettede man i forbindelse med bygningen et sikringsrum, som er meget anvendeligt til bordtennis.

NIF er en demokratisk ledet forening med et forretningsudvalg, som er en del af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen består af formændene fra de enkelte afdelinger, samt fra hovedforeningen formanden, næstformanden, kasseren og sekretæren.

Der er i øjeblikket knap 600 medlemmer i NIF. Den store aktivitet i klubben kræver, såvel i det sportslige som det ikke sportslige, en masse arbejdskraft af frivillige hjælpere. Det skønnes, at der er et sted mellem 125 – 150 af disse hjælpere, som skønsmæssigt lægger mere end 20.000 timer i klubben om året.

Se mere på: www.nyker-if.dk