Nyker Pensionistforening

Formålet med Nyker Pensionistforening er at samle alle ældre i Nyker-området for at varetage deres særlige interesser.

Foreningsarbejdet skal medvirke til at skabe en meningsfyldt tilværelse for medlemmerne ved at afholde aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Kontingentet udgør p.t. 75,- årlig og du/ I er velkommen til at deltage i ét arrangement inden indmeldelse.

Alle aktiviteter omtales i KLYNGE-AVISEN som husstandsomdeles til alle i Nyker Sogn, under ”Det sker” i Bornholms Tidende samt ved opslag på tavlen ved Nyker Forsamlingshus.

Pensionistforeningens bestyrelse

Formand:

Sven-Erik Sørensen
Pilegaardsvej 12 E, Nyker
Mail: bejerholm2019@outlook.dk
Tlf.: 26 44 02 40

Næstformand:

Bente Lind

Kasserer:

Ulla Pedersen
Møllevej 11, Nyker
Mail: upedersen@hotmail.com
Tlf.: 51 34 51 05

Sekretær:

Bente Møller

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jimmy Persson

Hanne Tarp

Sven Møller

Suppleanter:

Grethe Skov Hansen

Ingrid Andreassen

Tegn et medlemskab

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden:

Sven-Erik Sørensen

Pilegaardsvej 12 E, Nyker

Mail: bejerholm2019@outlook.dk

Tlf.: 26 44 02 40

eller til kassereren:

Ulla Pedersen

Møllevej 11, Nyker

Mail: upedersen@hotmail.com

Tlf.: 51 34 51 05

Referat fra generalforsamling

Andre dokumenter