Nyker Pensionistforening

Formålet med Nyker Pensionistforening er at samle alle borgere i Nyker Sogn, der modtager folkepension, førtidspension, seniorpension, efterløn eller andet og/ eller er fyldt 60 år.

I særlige tilfælde kan der optages medlemmer som ikke er bosiddende i Nyker Sogn.

Foreningen er medvirkende til at fremme medlemmernes trivsel ved at afholde hyggelige fælles aktiviteter.

Nyker Pensionistforening er upartisk i alle religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Alle aktiviteter omtales i Klynge-avisen som husstandsomdeles til alle i Nyker Sogn, og som medlem er du meget velkommen til at deltage.

Du er velkommen til at deltage i ét arrangement som ikke-medlem, før du beslutter dig for medlemskab.

Pensionistforeningens bestyrelse

Formand:

Sven-Erik Sørensen

Næstformand:

Bente Lind

Kasserer:

Ulla Pedersen

Sekretær:

Bente Møller

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Birthe Hansen

Ingrid Andreassen

Sven Møller

Suppleanter:

Hanne Tarp

Jimmy Persson

Tegn et medlemskab

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden:

Sven-Erik Sørensen

Pilegaardsvej 12 E, Nyker

Mail: bejerholm2019@outlook.dk

Tlf.: 26 44 02 40

eller til kassereren:

Ulla Pedersen

Møllevej 11, Nyker

Mail: upedersen@hotmail.com

Tlf.: 51 34 51 05

Kontingentet udgør p.t. 75,- årligt og indbetales ved indmeldelse eller i forbindelse med den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned.

Referat fra generalforsamling